Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Κεφ.5 Αναφορά του Σταθμού 6

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 6
Προς Σταθμό Συντονισμού
Υπόθεση 47.Α
24/3/2005, 10:45 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Επιβεβαιώνουμε συνάντηση των Στόχων 2 και 7 στο εξοχικό σπίτι του πρώτου την 19 και 20 τρέχοντος. Η συνάντηση έγινε μετά από ηλεκτρονική πρόσκληση του Στόχου 2, που αναχέτισε Σταθμός Zulu και μας αναφέρθηκε με το C167/18.3.05 σήμα του. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε μια φορά το όνομα του Στόχου 1 χωρίς όμως να αναφερθούν και θέματα που σχετίζονται με την υπόθεση 47.Α. Κατά την συνάντηση παραδοθήκαν στον Στόχο 7 συνολικά 84.541 ευρώ ως εξόφληση χρέους της οικογένειας του Στόχου 2 προς την οικογένεια του Στόχου 7. Σταθμός Zulu επιβεβαίωσε την επιστροφή του Στόχου 2 εις Κέιπ Τάουν στις 22 τρέχοντος.
Από έρευνα στα αρχεία στο σπίτι του Στόχου 2 που διενήργησε στις 23 τρέχοντος όργανό μας, επιβεβαιώνεται εγγραφή στα λογιστικά βιβλία που τηρήθηκαν και η αναφερόμενη αιτία της συναλλαγής. Ο Στόχος 7 κατέθεσε 83.000 ευρώ στον λογαριασμό του 131.006.007896 στο υποκατάστημα Πανεπιστημίου της Αγροτικής Τράπεζας στις 8.19πμ της 21 τρέχοντος. Εισηγούμαι την συνέχιση παρακολούθησης του Στόχου 7 σε επίπεδο Πορτοκαλί1 και του Στόχου2 στο ισχύον επίπεδο Κόκκινο2, αφού δεν φαίνεται μεταξύ τους άλλη σχέση επί της υποθέσεως 47.Α πέραν αυτής της οικονομικής συναλλαγής που επιβεβαιώσαμε.
Μετά την επιστροφή του Συνδέσμου Αναφοράς 1 στην βάση του, αναφέρονται συχνές επαφές του Στόχου 7 με γυναίκα υπο τα στοιχεία Φρόσω Δρόσου του Γεωργίου, γεννηθείσα στην Καρδίτσα νομού Καρδίτσας την 21/3/1985, κάτοικου Παλαιού Φαλήρου Αττικής Αγίου Αλεξάνδρου 211, μεταπτυχιακής υποτρόφου του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αττικής. Ο σύνδεσμος 1 ανέφερε ότι η εν λόγω εργάζονταν υπό την εποπτεία του ανενεργού Στόχου 6. Η εν λόγω εργάζεται καθημερινά στον ίδιο χώρο με τον Στόχο 7.
Παρακαλούμε εγκρίνατε χαρακτηρισμό της εν λόγω ως νέου Στόχου σε παρακολούθηση επιπέδου Πορτοκαλί1 και μεριμνήσατε την κοινοποίηση μας πλήρους φακέλου με στοιχεία της καθώς και έναρξη παρακολούθησης του 210-9883321 σταθερού και του 6918784155 κινητού τηλεφώνου της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου