Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

To φ του φόβου- Εξώφυλλο

Γιάννη Χατζηχρήστου
Το φ του φόβου
Μυθιστόρημα
(πρώτη γραφή)
.
Η πρώτη γραφή του μυθιστορήματος "Το φ του φόβου" εκτίθεται εδώ για σχολιασμό και παρατηρήσεις. Οι γνώμες όλων θεωρούνται ευπρόσδεκτες στα σχόλια, είτε εδώ είτε στα επί μέρους Κεφάλαια, όπως και το δικαίωμα τους να βρίσουν τον συγγραφέα για τις ώρες που ενδεχομένως θα χάσουν διαβάζοντας αυτή την πρώτη γραφή του μυθιστορήματος.